Novalab

Visualyst

Visual anayst platform
Visualyst

Innholdsanalyse

Utvikler en rask og presis softwareløsning for å analysere innhold for film- og TV-industrien.